Bakgrund

Tomelilla kommun har som mål att 90 % av kommunens invånare och företag år 2020 ska ha tillgång till bredband med en kapacitet på minst 100Mbit/sekund. Kommunen kommer därför att samarbeta med Teleservice Bredband Skåne AB för att skapa tillgång till bredband med hög kvalitet och kapacitet genom utbyggnad av en infrastruktur med så kallad fiber.  Du som boende, fastighetsägare eller företagare i kommunens tätorter Tomelilla, Brösarp, Lunnarp, Onslunda och Smedstorp kommer inom de närmaste åren ha möjlighet att ansluta dig till bredband via fiber. Teleservice kommer bygga, driva och äga fibernätet. Teleservice kommer börja byggnationen där intresset att ansluta sig är som störst och din intresseanmälan är därför viktig för oss.

Tomelilla kommun och Teleservice Bredband har skrivit ett samverkansavtal där Teleservice har ansvar för att bygga, driva och äga en fiberinfrastruktur i Tomelillas tätorter. Fiberinfrastrukturen är öppen. Det innebär att även andra leverantörer än Teleservice kan erbjuda tjänster för internet, tv eller telefoni när du har anslutit din fastighet, förutsatt att de har valt att sälja sina tjänster i nätet. Anslutningen är givetvis frivillig. Men det är alltså du själv som bestämmer vilken leverantör du vill använda när du väl anslutit dig.

Mer information om Tomelillas Bredbandssatsning finns på tomelilla.se.
Om du har fler frågor om utbyggnaden av bredband i Tomelilla kommun, kontakta Bengt-Olov på mail bengt-olov.lindqvist@tomelilla.se eller ring kommunens växel, 0417-180 00.