Utbyggnad

Vi installerar enligt vårt avtal med Tomelilla Kommun. För att få just ditt område att prioriteras, skicka in din beställning och be dina grannar att också göra det. Vi bygger efter de områden där vi får flest beställningar.

Etablerade områden

(Första inkopplingsomgången klar)

Onslunda
Spjutstorp
Hedeberga
Skåne Tranås
Frörum
Fågeltofta
Tomelilla tätort
Lunnarp
Tryde
Tryde Eke

Pågående utbyggnad

Smedstorp, villaanslutning pågår

Planerad start höst 2017/vår 2018

Ramsåsa
Gårdlösa

Planerad start 2018

S.Björstorp – Brunnsvik
Sälshög
Everöd
Sillaröd
Illstorp
Månslunda
Ullstorp

Inkoppling i efterhand
Vid inkoppling i efterhand, när vi lämnat ett område, krävs minst 5 anslutningar vid samma tillfälle.